Fakta om arbejdsmiljø 2024

Kunstig intelligens er i hastig udvikling verden over, og teknologien vil give betydelige ændringer på den måde, vi udfører vores arbejde på. Det vil være muligt at automatisere stadig mere komplekse opgaver, men kunstig intelligens kan også bruges til en række traditionelle arbejdsmiljøproblemer, der kan bringe nye løsninger.
Men kunstig intelligens giver også nye udfordringer som fx jobkvalitet, sikkerhed og sundhed og psykisk arbejdsmiljø.
Fakta om arbejdsmiljø 2024 er ikke alene en grundbog i arbejdsmiljø, men indeholder desuden en lang række værktøjer og metoder til at realisere virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet. Bogen kommer rundt om de væsentligste emner og temaer, og med mere end 300 links, henvisninger samt skemaer til brug i arbejdsmiljøarbejdet vil bogen være et godt redskab til at arbejde hen imod myndighedernes vision om ”et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø”.
Fakta om Arbejdsmiljø 2024 fås både som e-bog, eller som papirbog og e-bog med god rabat.

Se indholdsfortegnelsen her (pdf-fil)
Bestil bogen her Download skemaer her
Frontpage

Facts about working environment

Facts about the working environment have now been translated and published in English for the Danish labour market.

Working Environment Facts is not only a basic book about the working environment, but also contains a wide range of tools and methods for realising the company's and the working environment organisation's intentions and visions for the development of the working environment.

The book covers the most important topics and themes, and with more than 300 links, references and forms for use in the work environment, the book will be a good tool for your company or yourself to work towards the authorities' vision of "a safe and healthy physical and mental working environment".

See Table of contents here (pdf-file)
Order your book here Download forms here

Arbejdsmiljø i dansk byggeri

”Arbejdsmiljø i dansk byggeri” er udviklet til brug for bygherrer, projekterende, rådgivere, byggeledere, koordinatorer, arbejdsgivere, entreprenører, leverandører, arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter samt andre ledere og ansatte. Den kan anvendes som grundbog i uddannelsesinstitutioner, der uddanner fagfolk til bygge- og anlægsbranchen, samt til brug i undervisningen af koordinatorer og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Redigeringen af bogen er foretaget i et konstruktivt samarbejde mellem Dansk Byggeri og Arbejdsmiljøforlaget. Redaktionen modtager gerne gode råd og idéer til forbedring af bogen.

Se indholdsfortegnelsen (pdf-fil)
Bestil bogen her Download skemaer her

"Ondt i arbejdslivet" om arbejdsmedicinske klinikker

På de arbejdsmedicinske afdelinger møder du eksperter med viden om sammenhængen mellem sygdom og arbejde. Det er som regel læger, arbejdspsykologer, terapeuter og andre, der er specialister i arbejdsmedicin.

Pjecen giver oplysninger om muligheder for at forbedre arbejdsforholdene ved at arbejde sammen med en arbejdsmedicinsk klinik eller afdeling.

Pjecen er målrettet mod alle arbejdsmiljøaktører i virksomheden og arbejdsmiljøgrupperne, samt til dem der bare gerne vil vide mere om emnet.

Se indholdsoversigten Bestil pjecen her

Skemaer til downloads fra Fakta om arbejdsmiljø 2024

Herunder kan du downloade skemaer fra bogen. Sidenummeret refererer til siden i bogen.


Side 14 ... Oversigt over forebyggelsesopgaver og -metoder. A3
Side 17 ... Opgaver og ansvar i arbejdsmiljøet
Side 18 ... Opgaver og arbejdsmiljøorganisationen
Side 19 ... Opgaver og leverandører med flere
Side 20 ... Arbejdsmiljøet i perspektiv
Side 73 ... De strategiske opgaver
Side 77 ... Skema for arbejdsmiljøstrategi
Side 96 ... De operationelle opgaver
Side 107 ... Arbejdsmiljøgruppens eksterne aktører
Side 132 ... Systematisering af kontrolrutiner
Side 132 ... Eksempel på tjekskema
Side 134 ... Registrering af nærved-ulykker
Side 147 ... Planlægning af et arbejdsmiljøprojekt
Side 147 ... Aktivitetsplan for et projekt
Side 149 ... Mødereferat
Side 149 ... Mødeforberedelse
Side 173 ... IGLO
Side 270 ... Unge under 18

Forms for download from
Facts about work environment

Below you can download forms from the book. The page number refers to the page in the book.


Page 14 ... Outline of preventive tasks and methods (A3)
Page 17 ... Tasks and responsibilities in the working environment
Page 20 ... The working environment in perspective
Page 73 ... The strategic tasks
Page 77 ... Working environment strategy
Page 96 ... The operational tasks
Page 107 ... List of the working environment group's external actors
Page 132 ... Example of checklist
Page 132 ... Systematising inspection routines
Page 134 ... Recording and investigating near misses
Page 147 ... Planlægning af et arbejdsmiljøprojekt
Page 147 ... Activity plan for a project
Page 173 ... IGLO
Page 270 ... Page 270 Working hours for young persons under the age of 18

Skemaer til downloads fra Arbejdsmiljø i dansk byggeri

Herunder kan du downloade skemaer fra bogen. Sidenummeret angiver siden i bogen.


Side 78 ... Årshjul
Side 98 ... Farekilder.pdf
Side 98 ... Risikofyldte situationer.pdf
Side 144 ... Tjeklisten over indhold i byggepladstegninger.pdf
Side 146 ... Tjekliste_Fællesområder.pdf
Side 148 ... Tjekliste_Planens indhold i udbudsfasen.pdf
Side 204 ... Problembehandling.pdf
Side 208 ... Forhandling
Side 221 ... Nye medarbejdere.pdf
Side 225 ... Skema til instruktion.pdf
Side 243 ... Arbejdspladsens specifikke oplysninger.pdf


Om Arbejdsmiljøforlaget

Arbejdsmiljøforlaget udvikler og producerer publikationer om håndtering af arbejdsmiljøet med særligt fokus på, hvordan man udvikler arbejdsmiljøet i forskellige brancher i private virksomheder samt bygge- og anlæg.

Bøgerne kan både læses og anvendes i sin helhed eller bruges som opslagsbøger. Bøgerne er læsevenlige med grafik og illustrationer, der giver et godt helhedsoverblik. Bøgerne indeholder relevant og aktuel viden med faktabokse og med et omfattende stikordsregistre samt nyttige link til relevante hjemmesider om arbejdsmiljø.
Bøgerne giver desuden adgang til downloads af en række skemaer mv.

Gode råd og idéer til forbedringer af kommende udgaver er meget velkomne og bedes rettet til Arbejdsmiljøforlaget.

Materialer og forslag til udgivelse via Arbejdsmiljøforlaget er ligeledes velkomne.


Cookie og privatlivspolitik