Arbejdsmiljøforlaget


Arbejdsmiljøforlaget publicerer information til at realisere virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet.

Fakta om arbejdsmiljø 2022

Vi er under hastige og store forandringer, og det samme er tilgangen til arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser.
Vi skal navigere i nye digitale udfordringer, kunstig intelligens, nye forskningsresultater og meget mere.
Man kan indimellem føle sig hensat til Chaplins film ”Moderne Tider”.
Fakta om arbejdsmiljø 2022 er ikke alene en grundbog i arbejdsmiljø, men indeholder desuden en lang række værktøjer og metoder til at realisere virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet.
Bogen kommer rundt om de væsentligste emner og temaer og med mere end 300 links, henvisninger samt skemaer til brug i arbejdsmiljøarbejdet vil bogen være et godt redskab for din virksomhed til at arbejde hen imod myndighedernes vision om ”et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø”.

Fakta om Arbejdsmiljø 2022 kan også fås alene som e-bog. Der er også mulighed for at bestille begge dele både papirbog og e-bog med stor rabat.

Se indholdsfortegnelsen (pdf-fil)
Bestil bogen her Download skemaer her

Arbejdsmiljø i dansk byggeri

”Arbejdsmiljø i dansk byggeri” er udviklet til brug for bygherrer, projekterende, rådgivere, byggeledere, koordinatorer, arbejdsgivere, entreprenører, leverandører, arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter samt andre ledere og ansatte. Den kan anvendes som grundbog i uddannelsesinstitutioner, der uddanner fagfolk til bygge- og anlægsbranchen, samt til brug i undervisningen af koordinatorer og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Redigeringen af bogen er foretaget i et konstruktivt samarbejde mellem Dansk Byggeri og Arbejdsmiljøforlaget. Redaktionen modtager gerne gode råd og idéer til forbedring af bogen.

Se indholdsfortegnelsen (pdf-fil)
Bestil bogen her Download skemaer her

"Ondt i arbejdslivet" om arbejdsmedicinske klinikker

På de arbejdsmedicinske afdelinger møder du eksperter med viden om sammenhængen mellem sygdom og arbejde. Det er som regel læger, arbejdspsykologer, terapeuter og andre, der er specialister i arbejdsmedicin.

Pjecen giver oplysninger om muligheder for at forbedre arbejdsforholdene ved at arbejde sammen med en arbejdsmedicinsk klinik eller afdeling.

Pjecen er målrettet mod alle arbejdsmiljøaktører i virksomheden og arbejdsmiljøgrupperne, samt til dem der bare gerne vil vide mere om emnet.

Se indholdsoversigten Bestil pjecen her

Skemaer til downloads fra Fakta om arbejdsmiljø 2022

Herunder kan du downloade skemaer fra bogen. Sidenummeret refererer til siden i bogen.


Side 14 ... Oversigt over forebyggelsesopgaver og -metoder. A3
Side 17 ... Opgaver og ansvar i arbejdsmiljøet
Side 21 ... Opgaver og arbejdsmiljøorganisationen
Side 23 ... Opgaver og leverandører med flere
Side 26 ... Arbejdsmiljøet i perspektiv
Side 78 ... De strategiske opgaver
Side 82 ... Skema for arbejdsmiljøstrategi
Side 100 ... De operationelle opgaver
Side 107 ... Registrering_af_nærved-ulykker
Side 120 ... Oversigt over APV-processen
Side 136 ... Eksempel på tjekskema
Side 151 ... Planlægning af et arbejdsmiljøprojekt
Side 152 ... Aktivitetsplan for et projekt
Side 155 ... Mødeforberedelse
Side 155 ... Referat

Skemaer til downloads fra Arbejdsmiljø i dansk byggeri

Herunder kan du downloade skemaer fra bogen. Sidenummeret angiver siden i bogen.


Side 78 ... Årshjul
Side 98 ... Farekilder.pdf
Side 98 ... Risikofyldte situationer.pdf
Side 144 ... Tjeklisten over indhold i byggepladstegninger.pdf
Side 146 ... Tjekliste_Fællesområder.pdf
Side 148 ... Tjekliste_Planens indhold i udbudsfasen.pdf
Side 204 ... Problembehandling.pdf
Side 208 ... Forhandling
Side 221 ... Nye medarbejdere.pdf
Side 225 ... Skema til instruktion.pdf
Side 243 ... Arbejdspladsens specifikke oplysninger.pdf


Om Arbejdsmiljøforlaget

Arbejdsmiljøforlaget udvikler og producerer publikationer om håndtering af arbejdsmiljøet med særligt fokus på, hvordan man udvikler arbejdsmiljøet i forskellige brancher i private virksomheder samt bygge- og anlæg.

Bøgerne kan både læses og anvendes i sin helhed eller bruges som opslagsbøger. Bøgerne er læsevenlige og har tydelige grafiske illustrationer, der giver et godt helhedsoverblik. Bøgerne indeholder relevant og aktuel viden med faktabokse og med et omfattende stikordsregistre samt nyttige link til relevante hjemmesider om arbejdsmiljø.
Bøgerne giver desuden adgang til downloads af en række skemaer mv.

Gode råd og idéer til forbedringer af kommende udgaver er meget velkomne og bedes rettet til Arbejdsmiljøforlaget.

Materialer og forslag til udgivelse via Arbejdsmiljøforlaget er ligeledes velkomne.


Cookie og privatlivspolitik