Arbejdsmiljøforlaget


Arbejdsmiljøforlaget publicerer information til at realisere virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet.

Fakta om arbejdsmiljø

Bogen kommer rundt om de væsentligste emner og temaer i forbindelse med arbejdsmiljøet, og hvis man arbejder systematisk med arbejdsmiljøet kan det generere stor værdi til virksomheden både med henblik på medarbejdernes sikkerhed og sundhed, men også i form af en øget indtjening og en stærkere konkurrenceevne.

Bogen er et godt redskab, hvis man vil vide mere om arbejdsmiljø og forstå mekanismerne til udvikling af et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

Se indholdsfortegnelsen (pdf-fil)
Bestil bogen her Bestil bogen som e-bog her
Download skemaer her

Arbejdsmiljø i dansk byggeri

”Arbejdsmiljø i dansk byggeri” er udviklet til brug for bygherrer, projekterende, rådgivere, byggeledere, koordinatorer, arbejdsgivere, entreprenører, leverandører, arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter samt andre ledere og ansatte. Den kan anvendes som grundbog i uddannelsesinstitutioner, der uddanner fagfolk til bygge- og anlægsbranchen, samt til brug i undervisningen af koordinatorer og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Redigeringen af bogen er foretaget i et konstruktivt samarbejde mellem Dansk Byggeri og Arbejdsmiljøforlaget. Redaktionen modtager gerne gode råd og idéer til forbedring af bogen.

Se indholdsfortegnelsen (pdf-fil)
Bestil bogen her Download skemaer her

"Ondt i arbejdslivet" om arbejdsmedicinske klinikker

På de arbejdsmedicinske afdelinger møder du eksperter med viden om sammenhængen mellem sygdom og arbejde. Det er som regel læger, arbejdspsykologer, terapeuter og andre, der er specialister i arbejdsmedicin.

Pjecen giver oplysninger om muligheder for at forbedre arbejdsforholdene ved at arbejde sammen med en arbejdsmedicinsk klinik eller afdeling.

Pjecen er målrettet mod alle arbejdsmiljøaktører i virksomheden og arbejdsmiljøgrupperne, samt til dem der bare gerne vil vide mere om emnet.

Se indholdsoversigten Bestil pjecen her

Skemaer til downloads fra Fakta om arbejdsmiljø 2021

Herunder kan du downloade skemaer fra bogen. Sidenummeret angiver siden i bogen.


Side 14 ... Oversigt over forebyggelsesopgaver og -metoder. A3
Side 54 ... Oversigt over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. A3
Side 62 ... De strategiske opgaver
Side 68 ... Årshjul
Side 86 ... De operationelle opgaver
Side 90 ... Registrering og undersøgelse af nærved-ulykke
Side 112 ... Oversigt over APV-processen. A3
Side 127 ... Eksempel på tjekskema
Side 144 ... Mødeforberedelse
Side 145 ... Referat

Skemaer til downloads fra Arbejdsmiljø i dansk byggeri

Herunder kan du downloade skemaer fra bogen. Sidenummeret angiver siden i bogen.


Side 78 ... Årshjul
Side 98 ... Farekilder.pdf
Side 98 ... Risikofyldte situationer.pdf
Side 144 ... Tjeklisten over indhold i byggepladstegninger.pdf
Side 146 ... Tjekliste_Fællesområder.pdf
Side 148 ... Tjekliste_Planens indhold i udbudsfasen.pdf
Side 204 ... Problembehandling.pdf
Side 208 ... Forhandling
Side 221 ... Nye medarbejdere.pdf
Side 225 ... Skema til instruktion.pdf
Side 243 ... Arbejdspladsens specifikke oplysninger.pdf


Om Arbejdsmiljøforlaget

Arbejdsmiljøforlaget udvikler og producerer publikationer om håndtering af arbejdsmiljøet med særligt fokus på, hvordan man udvikler arbejdsmiljøet i forskellige brancher i private virksomheder samt bygge- og anlæg.

Bøgerne kan både læses og anvendes i sin helhed eller bruges som opslagsbøger. Bøgerne er læsevenlige og har tydelige grafiske illustrationer, der giver et godt helhedsoverblik. Bøgerne indeholder relevant og aktuel viden med faktabokse og med et omfattende stikordsregistre samt nyttige link til relevante hjemmesider om arbejdsmiljø.
Bøgerne giver desuden adgang til downloads af en række skemaer mv.

Gode råd og idéer til forbedringer af kommende udgaver er meget velkomne og bedes rettet til Arbejdsmiljøforlaget.

Materialer og forslag til udgivelse via Arbejdsmiljøforlaget er ligeledes velkomne.


Cookie og privatlivspolitik