arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø
Oversigt over forebyggelsesopgaver og -metoder
Hvem har hvilke opgaver og ansvar

Afsnittet indeholder en kort oversigt over udviklingen af arbejdsmiljøinitiativer samt nogle af de perspektiver, der er i den fremtidige arbejdsmiljøudvikling.

Desuden er der en systematisk oversigt over de opgaver, de pligter og det ansvar, der er i forhold til arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøorganisationen hos
- arbejdsgivere og virksomhedsledere
- arbejdsledere
- medarbejdere
- leverandører og andre

Indholdsill_01