Operationelt arbejdsmiljø

Operationelt arbejdsmiljø
Risikovurdering
Forebyggelsesprincipper
Arbejdspladsvurdering
Sygefravær
Maskinbrugsanvisninger og eftersyn
Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer
Krav til leverandører og fremmede håndværkere
Introduktion af nye medarbejdere
Instruktion i arbejdets udførelse
Kontrol med arbejdsmiljøet

Hvordan kan virksomheden forebygge, at der ikke sker ulykker og nedslidninger? Hvordan kan arbejdsmiljø-
organisationen udføre arbejdsmiljøarbejdet i praksis?

Afsnittet indeholder gennemførelse af risikoanalyser, forholdsregler ved nærved-ulykker og forslag til arbejdspladsvurderinger (APV) samt regelsættet vedrørende sygefravær og sygefraværssamtaler.

Herudover er der en række metoder til at sikre arbejdspladsens arbejdsmiljø, bl.a. brugsanvisninger ved stoffer og materialer, introduktion af nye medarbejdere, instruktion og kontrolmetoder samt regler for overvågning.

Indholdsill_03