Samarbejde

Samarbejde
Arbejdsmiljøprojekter
Konflikter
Konstruktive møder
Lederen og arbejdsmiljøet
Holdninger til arbejdsmiljøet
Påvirkninger af holdninger
Sundhedsfremme
Samarbejdssystemer

Arbejdsmiljølovgivningen lægger vægt på, at arbejdsmiljøet udvikles i et samarbejde mellem alle aktører, herunder ikke mindst ledelsen og medarbejderne samt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Men hvordan få det gennemført?
Fakta om arbejdsmiljø indeholder procesværktøjer til et bedre samarbejde og metoder til afdækning af forventninger, problembehandling, gennemførelse af møder, forhandlinger og arbejdsmiljøprojekter samt konfliktløsning. Endvidere orienteres om samarbejds-
udvalg (SU) og MED-udvalg inden for det offentlige område.

Indholdsill_03