Psykosocialt samarbejde

Psykosocialt arbejdsmiljø
Trivsel
Social kapital
Risikofaktorer
Arbejdstilsynets metoder
Arbejdet med de psykiske arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøet indeholder en række psykosociale risikofaktorer. Det kan være stress, mobning, chikane, vold, det grænseløse arbejde eller lederens psykiske arbejdsmiljø.
I Fakta om arbejdsmiljø er der metoder til, at ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan afdække og undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Og hvordan virksomheden kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Foruden ovennævnte orienteres der om det rummelige arbejdsmarked, om sundhedsfremme samt om fremgangsmåder til at fremme samarbejdet mellem danskere og indvandrere.

Indholdsill_06