Fysisk samarbejde

Regler om arbejdsmiljø
Arbejdets udførelse
Muskel- og skeletbesvær
Støj
Kemiske stoffer og materialer
Indeklima
Kontorarbejdspladser
Unge under 18 år
Personlige værnemidler
Gravide og ammende
Natarbejde

Udgangspunktet for dette afsnit er ”grundloven” for arbejdets udførelse. Hertil kommer anvisninger om muskel- og skeletbesvær, tunge løft, støj og reducering af støjgener, behandling af kemiske stoffer og materialer, de nye symboler for faremærkning, indeklima og kontorarbejdspladser.

Der er særlige regler om unges arbejde og forhold for gravide og ammende. Desuden omtales de personlige værnemidler samt reglerne om natarbejde.

Indholdsill_07