Arbejdsskader

Hvad er en arbejdsskade
Anmeldelse af arbejdskader
Arbejdsskadeerstatning
Hvad gør man når ulykken sker
Psykisk førstehjælp
Hvad koster en arbejdsulykke

Bliver arbejdsmiljøarbejdet udført godt og forebyggende, burde der ikke være arbejdsskader i form af ulykker og nedslidninger. Men det er der desværre.

Afsnittet indeholder forklaringer på begreberne erhvervssygdom og arbejdsulykke, regler for anmeldelse samt forslag til handlingsplaner. Der er et afsnit om den psykiske førstehjælp, som ledere og medarbejdere i givet fald bør kunne give.

Endvidere er der anvist en metode til undersøgelse af ulykker. Ulykkesundersøgelsen er vigtig, både for at kunne forebygge at der ikke sker andre ulykker, og for at de ulykkesramte kan få den rigtige skadeserstatning.

Indholdsill_08