Arbejdsskader

Lov og aftaler om arbejdsmiljøet
Den danske model
Ansvar og straf
Hvem har hvilket ansvar
Udenlandske medarbejdere

Hvad bliver man straffet for? Hvor store er bøderne? Hvem har hvilket ansvar? Afsnittet gennemgår forskellen på virksomhedsansvar og personligt ansvar. Og hvordan reglerne er, når arbejdsgiveren har gjort ”alt”.

Begreberne ”hændeligt, uagtsomt, groft uagtsomt, forsætligt, nødret, nødværge samt liv, ære og velfærd” er opstillet i en overskuelig model med forklaringer.

Indholdsill_09