Arbejdsskader

Afsnitsindhold

- Lov og aftaler om arbejdsmiljøet
- Retsregler og vejledninger
- Arbejdsmiljølovens område
- Den danske model
- Ansvar og straf
- Ansvarsplacering
- Skal man gribe ind
- Udenlandske medarbejdere

Indholdsill_09