Arbejdsskader

Eksterne aktører
Beskæftigelsesministeriet
Arbejdsmiljørådet
Arbejdstilsynet
Arbejdsmiljørådgivere
Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Videncenter for Arbejdsmiljø
Arbejdsmedicinske klinikker
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmiljøklagenævnet
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

I arbejdsmiljøindsatsen er der en lang række aktører. Både i form af Folketinget, Beskæftigelsesministeriet, der udsteder regler med hjemmel i lovgivningen, og Arbejdstilsynet, der vejleder og kontrollerer. Endvidere har arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne indflydelse i kraft af ”den danske model”, ligesom der er en række aktører, der forsker, formidler og inspirerer.

Alt sammen for at virksomhederne får regler, over-
holder reglerne - og for at hjælpe virksomhederne med at gøre det. I den forbindelse spiller Arbejdstilsynet en hovedrolle, hvorfor dette afsnit er særligt omfattende.

Indholdsill_10