forside

Indhold i

Arbejdsmiljø i dansk byggeri

Arbejdsmiljø i dansk byggeri er nyrevideret og udvidet således, at den henvender sig til de fleste aktører i bygge og anlæg. Det være sig
 • bygherre og bygherrerådgiver
 • projekterende og rådgivere
 • entreprenører og arbejdsgivere
 • koordinator (P) og (B)
 • ledere, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen
 • studerende og lærlinge på byggeuddannelser
 • andre med interesse for arbejdsmiljøet i byggebranchen.
Opslagsbog
På den baggrund er Arbejdsmiljø i dansk byggeri opbygget som en opslagsbog med
 • de sidste nye regler om arbejdsmiljøet (redaktionen afsluttet maj 2018)
 • arbejdsmiljøet i byggepladsplanlægningen, herunder plan for sikkerhed og sundhed
 • arbejdsmiljøet på byggepladsen
 • arbejdsmiljøet i virksomheden
 • metoder til samarbejde og udvikling af arbejdsmiljøet
 • aktører i arbejdsmiljøet samt
 • generelle indføringer i arbejdsmiljø.
Der er i bogen mange henvisninger til uddybende pjecer, litteratur og nyttige link til hjemmesider om arbejdsmiljø. Endvidere kan i tilknytning til bogen downloades en række skemaer.

Rabatmuligheder: 101 – 500 stk. = 5%, fra 501 stk. = 10%. Bestil bogen her.

forside forside