Arbejdsmiljøforlaget ApS

Arbejdsmiljøforlaget udvikler og producerer handlingsanvisende publikationer om håndtering af arbejdsmiljøet. Forlaget har særligt fokus på, hvordan man udvikler arbejdsmiljøet i forskellige brancher i private virksomheder, bygge- og anlæg samt inden for kommuner og regioner.

Alle publikationer er fortløbende udgivelser. Hvert år udgives en revideret udgave af hver publikation. Her indarbejdes den nyeste viden om arbejdsmiljø, nye regler og metoder til at fremme arbejdsmiljøet.

I det redaktionelle arbejde lægges der vægt på, at bøgerne og de elektroniske udgaver både kan læses og anvendes i sin helhed eller som opslagsbøger.
Bøgerne
- er læsevenlige
- har tydelige grafiske illustrationer
- giver et helhedsoverblik
- indeholder relevant og aktuel viden samt faktabokse
- har omfattende stikordsregistre
- giver adgang til downloading af materialer
- indeholder nyttige link til relevante hjemmesider om arbejdsmiljø

Faglig redaktion:
Mogens Tolstrup, Tolstrup Uddannelse og Udvikling.
Design og produktion:
Arne Denbæk, Denbæk ApS.

Gode råd og idéer til forbedringer af kommende udgaver er meget velkomne og bedes rettet til på Arbejdsmiljøforlaget ApS

Materialer til udgivelser via Arbejdsmiljøforlaget er ligeledes velkomne.
Nærumhusvej 3
2850 Nærum
Telefon 20 41 28 41
logo2

Denbæk ApS
Bredgade 45B
1260 København K