Arbejdsmiljøforlaget ApS

Arbejdsmiljøforlaget udvikler og producerer publikationer om håndtering af arbejdsmiljøet. Forlaget har særligt fokus på, hvordan man udvikler arbejdsmiljøet i forskellige brancher i private virksomheder samt bygge- og anlæg.

Der lægges vægt på, at bøgerne både kan læses og anvendes i sin helhed eller som opslagsbøger.
Bøgerne
- er læsevenlige
- har tydelige grafiske illustrationer
- giver et helhedsoverblik
- indeholder relevant og aktuel viden samt faktabokse
- har omfattende stikordsregistre
- giver adgang til downloading af materialer
- indeholder nyttige link til relevante hjemmesider om arbejdsmiljø

Gode råd og idéer til forbedringer af kommende udgaver er meget velkomne og bedes rettet til på Arbejdsmiljøforlaget.

Materialer til udgivelser via Arbejdsmiljøforlaget er ligeledes velkomne.

Arbejdsmiljøforlaget ApS er et binavn af Forlaget Evertext ApS, cvr-nr.: 41 22 58 58.