amk

Arbejdsmedicinske klinikker og afdelinger

amk

Sygdom og arbejde

Når du bliver syg, spørger du sikkert dig selv:
- Hvorfor er jeg syg?
- Hvad skyldes det?

Vi vil alle gerne have en forklaring.
Vi vil gerne forstå, og vi vil behandles og helbredes.

Vi har en forestilling om, at lægerne altid kender årsagerne til vore sygdomme. Desværre er det langt fra altid sådan. Lægerne må ofte stille en diagnose alene på baggrund af dine symptomer og din sygehistorie suppleret med lægens undersøgelser. Men de egentlige og oprindelige årsager til din sygdom kender lægerne lagt fra altid.

Er der en sammenhæng mellem din sygdom og dit job?
Mange har mærket, at jobbet kan sætte sig spor:
Du har løftet tunge byrder og har fået ondt i ryggen.
Eller du har gentagne gange udført de samme bevægelser.
Du har fået nedsat hørelse.
Eller du har fået astma eller KOL.
Eller du har fået en hudlidelse (eksem).
Du har fået det psykisk dårligt.
Har fået en kræftsygdom.
Der er mistanke om, dit arbejde har påvirket din graviditet.

Har du været udsat for en ulykke på dit arbejde, kan ulykken have medført sygdomme eller varige skader.

Erhvervssygdomme Man ved en del om de påvirkninger, du får på dit arbejde, og hvorfor forskellige sygdomme opstår.

Støj over en vis grænse kan give dig høreskade. Støv kan give skade på lungerne. Farlige dampe påvirker nervesystemet og kan give hjerneskader. Noget støv kan give kræft. Det gælder for eksempel asbest- og træstøv.

Tunge løft og ensidigt gentaget arbejde kan give dig smerter i din ryg, arme, nakke og skuldre. Kemiske stoffer eller produkter kan give dig eksem.

Håndværktøj, der vibrerer, kan medføre ”hvide fingre”.
De senere års forskning har også givet viden om sygdomme på grund af natarbejde og skifteholdsarbejde.

Ovenstående er eksempler på, at der kan være en direkte sammenhæng mellem din sygdom eller lidelse og dit arbejde. Der er tale om ”erhvervssygdomme”.